Syyskokouksen päätöksiä

Etusivu

Yhdistys piti syyskokouksen sunnuntaina 7. marraskuuta Työväentalolla. Muiden asioiden ohella asialistalla oli henkilövalinnat vuosille 2022-2023 seuraavin tuloksin:

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Leskinen. Varapuheenjohtajana jatkaa Hannu Loipponen ja sihteerinä Leo Niinikoski. Johtokuntaan edellisten lisäksi tulivat Eero Peltoniemi jatkavana ja Eila Kivinen ja Mika Tupala uusina jäseninä.

Aila Niinikoski valittiin johtokunnan varajäseneksi.

Piirikokousedustajaksi vuodelle 2022 valittiin Markku Leskinen, varalle Leo Niinikoski.

Yhdistys asetti aluevaltuuston vaaliin kaksi ehdokasta, Leo Niinikosken ja Mika Tupalan.