Mistä aluevaaleissa on kyse

Etusivu

Historian ensimmäiset vaalit käydään hyvinvointialueilla 23.1.2022. Niissä valittavat valtuutetut ovat ison mahdollisuuden edessä: he saavat vastuulleen suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen kehittämisen ja tulevaisuuden hyvinvointialueiden rakentamisen.

Hyvinvointialueita on Suomessa 21. Niiden ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava aluevaltuusto, joka päättää alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Ensimmäiset valtuustot suunnittelevat oman hyvinvointialueensa toimintamalleja ja vastaavat siitä, että kaikki asukkaat saavat tulevaisuuden sote-palvelunsa laadukkaasti ja tasapuolisesti koko alueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksella parannetaan ihmisten peruspalveluja. Nämä palvelut siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023.

Hyvinvointialueen palveluja ovat muun muassa

  • lääkärin ja terveydenhoitajan palvelut
  • suun terveydenhuolto
  • lastensuojelu
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • kotihoito
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • vammaispalvelut
  • pelastustoimi
  • sairaala- ja neuvolapalvelut

Hyvinvointialueilla on taattava toimivat peruspalvelut jokaiselle. Laadukkaiden palveluiden tuottamisessa järjestöillä ja yrityksillä on myös merkittävä rooli. Lisäksi alueilla on huolehdittava työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

Marinin hallitus on edistänyt ihmisten hyvinvointia mm. seitsemän päivän hoitotakuulla ja hoitajamitoitusta parantamalla. Tätä työtä on tärkeä jatkaa kaikilla hyvinvointialueilla.


Katso täältä video, jossa SDP:n kansanedustaja Aki Lindén kertoo, mistä kaikesta aluevaaleissa on kyse.